Svobodné pásmo

Svobodné pásmo tvoří samostatné a oddělené území v České republice.

V rámci poradenské a konzultační činnosti svým klientům nabízíme komplexní poradenství, týkající se uplatnění výhod a možností využití svobodného pásma při obchodování v EU i mimo území Evropského společenství. Jednoznačná výhoda je ta, že u zboží v celním režimu svobodného pásma není třeba zajišťovat celní dluh. Přidělený certifikát AEO poskytuje záruku přednostního odbavení dokumentů k zásilce.

Zahraniční obchod

Dokážeme Vám nabídnout ideální a komplexní řešení Vaše obchodu. Přímo na míru Vám připravíme individuální obchodní schéma, které Vám ušetří nejen čas, ale hlavně pomůže dosáhnout na odpovídající finanční efekt, který plyne nejen z legislativních výhod platných pro ekonomické - svobodné zóny, ale také z využití výhod a možností, které celní předpisy nabízejí, např. vhodnou kombinací celních režimů.

Svobodné pásmo lze efektivně využívat v případech nejistých nebo časově předem neurčených obchodů, dovozů či vývozů velkých investičních celků, které vyžadují soustředění dílčích zásilek zboží od subdodavatelů z různých zemí světa s kompletací konečného produktu. Svobodné pásmo lze efektivně využít i v případech, kdy transakce vyžadují sice soustředění zboží do jednoho místa, ale následný vývoz se uskutečňuje postupně v dílčích dodávkách dle potřeb kupujícího.