Vyhotovení celních dokladů

 • Dovozní doklad – DD pro systém ICS (e-dovoz)
 • Vývozní doprovodný doklad – VDD pro systém ECS (e-vývoz)
 • Společný tranzit – NCTS (CARNET TIR)
 • Souhrnné celní prohlášení
 • Mezinárodní přepravní doklady CMR
 • Osvědčení o původu zboží EUR1, Certificate of origin, FORM.A a další

Zastupování

 • Zastupování v celním řízení (přímé a nepřímé zastoupení)
 • Zastupování ve správním řízení
 • Zastupování při umístění zboží do Svobodného pásma

Skladování a manipulace

Poskytujeme skladování v rámci režimu svobodného pásma, pro celní potřeby rovněž dočasným skladem a také běžným provozním skladem. Kapacitně disponujeme krytým skladovými prostory v rozsahu 1400 m², oplocenou venkovní plochou v rozsahu 11 100 m² zahrnující zpevněnou plochu v rozsahu 2700 m² s možností uložení kontejnerů a nadrozměrných nákladů. Naše sklady jsou přístupné nejen standardně z komunikací, ale také přímo z letištní plochy.

Našim zákazníkům nabízíme rovněž široké spektrum služeb velmi úzce navazujících na skladování (např. balení, paletizování, foliování, etiketaci, kompletace zásilek a vedení paletového nebo obalového hospodářství).

Ostatní služby

 • Elektronické celní prohlášení do režimu volného oběhu, vývozu a tranzitu
 • Umístění zboží do svobodného pásma bez zajištění celního dluhu
 • Celní zařazení zboží podle EU (TARIC), výpočet celního dluhu
 • Řízení a organizace dovozu a vývozu investičních celků
 • Vyřizování registrace EORI
 • Vyřizování registrace hospodářského subjektu u celního úřadu
 • Vedení skladové evidence, odděleně od jiných subjektů